Warmtenet
Nieuwe call groene warmte

Nieuwe call groene warmte

29 januari 2019

Het Vlaams Energie-agentschap lanceerde op 15 januari een nieuwe hervormde call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan. Projecten indienen kan tot 15 februari.

We hebben in vorige nieuwsflitsen al een aantal nieuwigheden in deze call aangekondigd. Hieronder een kort overzicht, meer details staan op de website van VEA.

Aparte steun mogelijk voor warmtenet zonder bron

De belangrijkste aanpassing is de toevoeging van steun aan “buizen in de grond” – d.w.z. een warmtenet dat nog niet gekoppeld is aan een warmtebron. Daarbij hoort als voorwaarde ook een studie toe die de toekomstbestendigheid van het warmtenet aantoont. Er is daarvoor een apart subsidiebudget op komst, (permanent beschikbaar, ook buiten de callperiode), maar het Ministerieel Besluit daarover is nog niet goedgekeurd.

Rangschikking van projectaanvragen: score ook op CO2

Projectaanvragen krijgen voor hun rangschikking een puntenscore, op basis van twee criteria: kostenefficiëntie en CO2-besparing van het project, telkens voor 50% van de punten. Hoe dat precies gebeurt, leest u in deze formules.

Eventuele verlenging van geldigheidsperiode voor grote warmtenetten

Installaties die niet binnen de vier jaar na de datum van de principebeslissing in gebruik zijn, verliezen in principe hun steun. De nieuwe call maakt voor grootschalige warmtenetten een opening om deze termijn in overleg te verlengen.

Steunbedrag

De maximale steunpercentages voor projecten volgen uit de door Europa opgelegde maxima in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Voor nuttige warmte uit hernieuwbare energiebronnen zit de steun al aan het maximum (45% voor grote ondernemingen, 10% voor middelgrote en 20% voor kleine ondernemingen).

De nieuwe call trekt wel de steun aan restwarmte en warmtenetten op van 20% voor grote ondernemingen tot 30%, verhoogd met 10% voor middelgrote ondernemingen en 20% voor kleine ondernemingen. Alle andere aanvragers komen ook voor het hoogste steunpercentage van 50% in aanmerking.

Budget

Voor de projecten in deze call is een budget van 15 miljoen voorzien, te verdelen over de categorieën:

groene warmte, aangesloten warmtenet of aangesloten ORC (Organische Rankinecyclus): 7.017.114 euro
restwarmte, aangesloten warmtenet, ORC, apart warmtenet: 7.017.115 euro
de productie (en injectie) van biomethaan: 1.000.000 euro

Nieuwe lijst van installaties voor nuttige groene warmte

Naast de bestaande  groenewarmte-installaties uit biomassa komen ook andere bronnen in aanmerking:

  • thermische zonne-energie met concentratie (CST)met een apertuuroppervlakte van meer dan 600 m²;
  • grootschalige beglaasde zonneboilers met een apertuuroppervlakte van meer dan 425 m²;
  • boorgat-energie-opslag (inclusief een warmtepomp);
  • koude-warmteopslag (inclusief een warmtepomp);
  • grootschalige warmtepompen;
  • diepe geothermie (thermisch vermogen ≥ 1 MWth) of een aangesloten ORC (≥ 300 kWe elektrisch vermogen).

Alle platformen van ODE