Warmtenet

Beleid warmtenetten

Vlaamse regelgeving

Regulerend kader voor warmtenetten

Eind december 2016 keurde de Vlaamse regering een nieuw regulerend kader voor warmte- of koudenetten goed, door nieuwe artikels in te voegen in het Energiedecreet. Het reguleringskader werkt de algemene juridische basis voor warmtenetten uit, met het accent op het stimuleren van het economisch en maatschappelijk draagvlak, het beschermen van particuliere afnemers en het faciliteren van warmte- of koudenetten.

Om deze artikelen in werking te doen treden, zijn nog specifieke uitvoeringsbeluiten nodig.

Meer informatie: 
Artikels Energiedecreet: 
Vlaamse Codex, Titel IV/1
Situering: WNVL nieuwsflits 2016-24

Warmtemetingen

In december 2016 keurde de Vlaamse regering definitief de nieuwe regelgeving over verplichte individuele warmtemeters goed. Deze bepalingen zijn een omzetting van artikels uit de Europese Richtlijn over energie-efficiëntie.

Meer informatie:
Nota Vlaamse regering
WNVL nieuwsflits 2016-24
Wilt u ook nieuwsflitsen ontvangen? Wordt dan lid van Warmtenetwerk Vlaanderen.

Europees beleid

EU-strategie voor verwarming en koeling

In 2016 publiceerde de Europese Commissie een belangrijke strategische visie op de duurzame transitie van verwarming en koeling. Voor het eerst erkent Europa de belangrijke rol van warmtenetten. De nieuwe EU-strategie voor verwarming en koeling zal zijn invloed hebben op de herziening van de EU-richtlijnen inzake hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de energieprestatie van gebouwen die zullen leiden tot concrete wetgeving voor verwarming en koeling in de EU-lidstaten.

Meer informatie:
WNVL nieuwsflits 2016-3
An EU Strategy on Heating and Cooling

Alle platformen van ODE