Warmtenet

Cijfers

Voor warmtenetten geven we per bestaand project de belangrijkste cijfers.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de gekende projecten.
Voor de geleverde warmte geven we het jaarlijkse cijfer in MWh (megawattuur = 1000 kWh) en het aandeel groene warmte. Voor afvalverbrandingsovens heeft OVAM dit vastgelegd op 47,8%. Het aantal equivalente huishoudens gaat uit van een jaarlijks warmteverbruik (incl. warm water) van 14,566 MWh. Dit ligt tussen een gemiddeld verbruik van 20,9 MWh en dat van een zuinig appartement.

Warmtenetten in het Vlaams gewest

Overzicht van de bestaande warmtenetten in Vlaanderen. Meerdere warmtenetten of aftakkingen per gemeente krijgen een volgnummer.

Alle platformen van ODE