Warmtenet
ode.be  > Warmtenet > ODE

Sectorvereniging voor warmtenetten

Warmtenetwerk Vlaanderen (WNVL), het technologieplatform voor warmtenetten van ODE, werd 
in 2012 opgericht met steun van de Nederlandse Stichting Warmtenetwerk en heeft 92 leden in Vlaanderen.

Onze doelstelling is het stimuleren van een gedragen ontwikkeling van duurzame warmte- en koudenetten. 

Alle platformen van ODE