Warmtenet

Word lid

De voordelen

Door lid te worden van Warmtenetwerk krijgt u toegang tot exclusieve informatie, evenementen en werkgroepen. 

WNVL-leden zijn bedrijven en organisaties actief in de sector warmtenetten: projectontwikkelaars, uitbaters, fabrikanten van componenten, leveranciers, aannemers, studiebureaus, onderzoekscentra  en lokale overheden zoals provincies, gemeenten en intercommunales.

WNVL gaat actief het overleg aan met de Vlaamse overheid over knelpunten en oplossingen voor de ontwikkeling van warmtenetten en organiseert ook werkgroepen met geïnteresseerde leden over specifieke thema's.

De leden van WNVL zijn automatisch ook lid van de koepel ODE en ontvangen alle ruimere informatie over duurzame energie: persberichten en standpunten, uitnodigingen op werkgroepen en studiedagen van ODE (met ledenkorting).

Meer informatie vindt u in onze opdrachtverklaring.

  • Bestuur

WNVL heeft een bestuur van 14 leden, evenwichtig verdeeld over alle ledencategorieën. Het bestuur wordt elke twee jaar verkozen door de algemene ledenvergadering en vergadert over het werkprogramma, het financieel beheer van de (feitelijke) vereniging en actuele onderwerpen.
Bekijk hier de actuele lijst van bestuursleden, verkozen op de ledenvergadering van 23 september 2021.

  • Ledenvergaderingen

Tweemaal per jaar nodigen we alle leden uit voor  een ledenvergadering met inhoudelijke presentaties en discussies.

  • Deelname aan werkgroepen 

Thematische werkgroepen geven u de opportuniteit om uitgebreid te overleggen over specifieke knelpunten. Er zijn werkgroepen over EPB, beleid en financiering, die openstaan voor alle leden van WNVL.

  • Nieuwsflitsen

Onze nieuwsflitsen, exclusief voor de leden, geven actuele informatie over beleidsmaatregelen, projecten, studiedagen enz.

  • Netwerking

Warmtenetwerk betekent ook netwerken op de ledenvergaderingen en andere activiteiten van WNVL, met collega’s en andere actoren.

  • Korting op studiedagen en evenementen

Als lid geniet u korting op onze eigen WNVL-studiedagen en op ODE-studiedagen en evenementen.

  • Advies

Leden kunnen met concrete vragen terecht bij de beleidsmedewerker van WNVL.

Lid worden

WNVL wil de sector warmtenetten vertegenwoordigen bij de overheid en andere stakeholders. Dat kan alleen met steun van een grote groep leden. Ook uw deelname is dus belangrijk.

Bedrijven, organisaties en lokale overheden die onze doelstellingen onderschrijven kunnen lid worden van WNVL door het ledenformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar het secretariaat van ODE:

  • via e-mail naar jo.neyens(at)ode.be
  • per post naar ODE, Koningsstraat 146, 1000 Brussel

Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf. U ontvangt daarna een factuur voor het lidgeld. Dat is afhankelijk van de categorie (zie pagina 3 in het ledenformulier).Voor meer informatie kan u ons contacteren via e-mail naar jo.neyens(at)ode.be of via het algemeen telefoonnummer 02 218 87 47.

Leden

Ledenlijst alfabetisch met links naar de websites.

Ledenlijst per categorie in PDF

Alle platformen van ODE