Warmtenet

Leidraad warmtenetten voor gemeenten

Lokale besturen hebben een belangrijke regierol in het uitrollen van warmtenetten. Deze brochure helpt hen daarbij op weg.

Warmtenetwerk Vlaanderen heeft een nieuwe handleiding geschreven voor gemeenten en andere lokale overheden (intercommunales, provincies...), in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen (Strategisch project Energielandschap 2.0) en het Interreg-project COBEN (met de provincie als partner).

Na een technisch overzicht van warmtenetten gaat de leidraad dieper in op de integratie in ruimtelijke planning. Een stappenplan voor het aanleggen van een warmtenet geeft lokale besturen handvaten voor hun regierol hierin.
 

Modelteksten

Hieronder vindt u voorbeelden van diverse teksten om na aanpassing zelf te gebruiken.

Stedenbouwkundige verordening centrale stookplaats 
versie 1: Stad Roeselare (Word-tekst)

Stedenbouwkundige verordening centrale stookplaats
versie 2: Stad Antwerpen (PDF)

Voorbeeld concessie
Stad Eeklo (PDF)

Model intentieovereenkomst gemeente - ontwikkelaar
(Word-tekst)

GUIDELINE IN ENGLISH

Tabellen

De leidraad presenteert een aantal tabellen.
Hieronder vindt u enkele werkbladen.

Tabel roadmap (Excell)

Fasering (Word)

Alle platformen van ODE