Warmtenet
Stad Beringen plant warmtenetten

Stad Beringen plant warmtenetten

31 augustus 2023

De Stad Beringen wil maximaal inzetten op warmtenetten en heeft daarvoor nu een warmtebeleidsplan uitgewerkt.

Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, zoekt de stad manieren om gebouwen te verwarmen zonder aardgas of stookolie. Een belangrijke schakel in deze warmtetransitie zijn warmtenetten. Die brengen warmte van centrale warmtebronnen via ondergrondse, geïsoleerde buizen naar verbruikers zoals bedrijven en gezinnen. Op die manier functioneert een warmtenet als een soort grootschalige centrale verwarming. Beringen wil dan ook maximaal inzetten op warmtenetten en heeft daarvoor nu een warmtebeleidsplan uitgewerkt. 

Schepen van Milieu Tijs Lemmens: “Na de warmtezoneringskaart in 2021 hebben we nu in ons warmtebeleidsplan een duidelijke visie neergeschreven waarmee we inwoners en bedrijven betrekken. Deze nota bevat prioritaire acties en een longlist met potentiële projecten.” Onderzoeksbureau Transition Stories staat de stad hierin bij. Senior expert - projectleider Erik Verbeke: “Parallel aan de opmaak van het warmtebeleidsplan begeleiden we de stad bij het verkavelingsdossier Houtpark op be-MINE. De daarbij opgedane ervaring integreren we meteen in het warmtebeleidsplan.” 

De warmtezoneringskaart die ontstond binnen een pilootproject van provincie Limburg dient als startpunt voor de visie en prioriteiten. Beringen is dus één van de eerste gemeenten die een dergelijke visie opstelt. De warmtezoneringskaart toont drie clusters waarin grote warmtenetten passen: Ravenshout, Beringen-centrum en het Houtpark. Daarnaast is een longlist opgemaakt van een 20-tal projecten die elders in Beringen kunnen worden uitgewerkt. Het beleidsplan focust zich enerzijds op collectieve warmte, met als voornaamste speerpunt de warmtenetten, en anderzijds op individuele warmte: in welke mate de stad inwoners kan stimuleren om te investeren in warmtepompen en isolatie. 

De doelstellingen uit het warmtebeleidsplan bevinden zich op drie niveaus. Op lange termijn geven de strategische doelen richting, de tactische doelen kunnen op middellange termijn worden uitgewerkt en de operationele doelen dienen om de kwaliteit van de tactische doelstellingen te bewaken. 

Bron: persbericht Stad Beringen

Alle platformen van ODE