Warmtenet
Aquathermie en restwarmte voor warmtenet in Ranst

Aquathermie en restwarmte voor warmtenet in Ranst

03 mei 2023

De gemeente Ranst stelde op 25 april de resultaten voor van de haalbaarheidsstudie voor een warmtenet in Oelegem.

Hiervoor ontving ze financiële middelen van Europa, via het European City Facility (EUCF) project. Dit project heeft tot doel om lokale overheden te ondersteunen bij de financiering en ontwikkeling van duurzame energieprojecten die een verschil kunnen maken in de energietransitie en klimaatverandering.

Gemeente Ranst is één van de 213 geselecteerde steden en gemeenten in heel Europa die deelneemt aan het project. In de derde oproep van EUCF werden het project van Ranst, intercommunale Leiedal en Vallée Haute Meuse group als enige Belgische projecten geselecteerd.

Het project werd geleid door het gemeentebestuur van Ranst, in samenwerking met de energiemakelaar van provincie Antwerpen. Een studiebureau werd aangesteld om het potentieel van zowel restwarmte in bedrijventerrein Ter Straten, als dat van aquathermie op het Albertkanaal te onderzoeken. Met deze resultaten werd nagegaan of deze twee warmtebronnen kunnen dienen voor de aanleg van een warmtenet in het dorpscentrum van Oelegem en het industrieterrein Ter Straten.
Uit het onderzoek is gebleken dat er inderdaad mogelijkheden zijn voor het opzetten van een warmtenet in Oelegem. Met name een warmtenet in Ter Straten, gebaseerd op restwarmte van het oleochemisch bedrijf Oleon, is een haalbare kaart. Bedrijven die mogelijk kunnen aansluiten zijn onder meer Pauwels Sauzen, Pomuni, Witzenmann, Vecom, Total Concept en AFT International.
Vanuit de bedrijven is er grote interesse in het warmtenet. Om de verdere ontwikkeling van het warmtenet te ondersteunen draagt de gemeente de trekkende rol over op burgerenergiecoöperatie ZuidtrAnt-W. ZuidtrAnt-W realiseerde eerder het warmtenet Warmte Verzilverd in Mortsel, dat in 2021 door minister Demir werd geopend. Door het betrekken van een burgerenergiecoöperatie kunnen inwoners, werknemers en andere geïnteresseerden mee investeren in het warmtenet, en zo ook meegenieten van het rendement.

De realisatie van het warmtenet is een belangrijke stap vooruit voor de gemeente Ranst in haar streven naar een duurzame toekomst. Het project biedt een unieke kans om de CO2 uitstoot in de industriegebied Ter Straten te verkleinen met 1.500 ton per jaar. Het eindrapport van de studie wordt verwacht tegen eind mei, en zal vanaf dan op de website van gemeente Ranst te vinden zijn.

Voor meer informatie over het EUCF-project in Ranst kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur (luc.redig@ranst.be - 0492 18 72 40).

Alle platformen van ODE