Warmtenet
Marktcijfers over Europese warmte- en koudenetten

Marktcijfers over Europese warmte- en koudenetten

03 februari 2023

Actuele cijfers over warmte- en koudenetten in Europa staan in de nieuwe District Heating & Cooling Market Outlook van sectorfederatie Euroheat & Power.

Deze publicatie is uitgegroeid tot een referentie voor cijfers over thermische netten en is bedoeld voor beleidsmakers, energieadviseurs, ingenieursbureaus, nutsbedrijven, onderzoekers en andere spelers in de sector.

De "District Heating & Cooling Market Outlook" is een aangepaste versie van het vroegere “Country by Country" rapport. Het nieuwe rapport gaat verder dan louter kwantitatieve gegevens en presenteert een meer gedetailleerd overzicht van de recente ontwikkelingen in markt en regelgeving: van de renovatie van het gebouwenbestand, energiebelastingen, geografische randvoorwaarden tot lokale stimuleringsregelingen - de factoren die van invloed zijn op sector van warmtenetten verschillen van land tot land.

De editie van dit jaar is ook uitgebreid met een geheel nieuw hoofdstuk over "National DH transition pathways", waarin gedetailleerde informatie wordt verzameld over de overgang naar stadsverwarmingsnettene voor 10 geselecteerde markten: Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Slovenië, Zweden en Nederland.

Stadsverwarming heeft het potentieel om een centrale rol te spelen in het koolstofvrij maken van de verwarmings- en koelingssector en bij te dragen tot de versterking van de veerkracht en de energiezekerheid van Europa. Warmte- en koudenetten hebben een enorm groeipotentieel in Europa en kunnen tegen 2050 tot 50% van de warmtevraag in Europa voorzien.

Het is een echte Europese oplossing, die aangepast is aan verschillende energiemixen en de ontwikkeling mogelijk maakt van multi-energie verwarmingsnetwerken die gebruik maken van lokale bronnen (WKK, energie uit afval, geothermie, thermische zonne-energie, duurzame biomassa, wind en zon). Thermische netten zijn ook een manier om meer hernieuwbare warmte in onze huizen in te zetten: de zeven Europese landen met het hoogste nationale aandeel hernieuwbare verwarming en koeling hebben ook het hoogste aandeel stadsverwarming op hun warmtemarkt (IJsland, Zweden, Estland, Finland, Letland, Denemarken, Litouwen).

In het komende decennium zal de ontwikkeling van stadsverwarming en -koeling van cruciaal belang zijn om de aanvoer van fossiele brandstoffen voor verwarming geleidelijk af te bouwen: uit een recente evaluatie van Agora Energiewende blijkt dat stadsverwarming een technisch potentieel heeft om reeds tegen 2027 in Europa ongeveer 125 TWh (~12,5 bcm) aan gasbesparingen te realiseren. 

Meer info: Euroheat & Power 

Volledig rapport (PDF)

 

Alle platformen van ODE