Warmtenet
Nieuwe warmtekaart op Geopunt

Nieuwe warmtekaart op Geopunt

29 maart 2021

De tweede, vernieuwde versie van de Warmtekaart Vlaanderen (versie 2020) is volledig beschikbaar. Alle data staan in kaartvorm en bijhorende GIS-data op Geopunt Vlaanderen.

Elke vijf jaar moet Vlaanderen voldoen aan de Europese rapporteringsverplichting over warmte en koude, volgens de Energie Efficiëntie Richtlijn en de Hernieuwbare Energie Richtlijn. Dat resulteert in een beschrijvend rapport en een warmtekaart. De vorige Warmtekaart Vlaanderen (met rapport) dateerde van 2015.

In december 2020 waren de gegevens van de nieuwe warmtekaart afgewerkt. Een aantal leden van Warmtenetwerk Vlaanderen hebben het opstellen van de nieuwe warmtekaart begeleid in de stuurgroep samen met opdrachtgever VEA en de uitvoerders Vito en Fluvius.

De integratie van de cijfers in het geografisch overheidsportaal Geopunt nam daarna nog wat tijd in beslag. Nu zijn alle data beschikbaar op Geopunt. De warmtekaart Vlaanderen presenteer in GIS-formaat:

  • alle bestaande en geplande warmtenetten;
  • de lineaire warmtevraagdichtheid per straatsegment (MWh/m.jaar);
  • grootverbruikers met een warmtevraag van meer dan 0,2 GWh;
  • grote installaties voor energieproductie (zoals afvalverbrandingsinstallaties, thermische energiecentrales en WKK’s).

 

De kaartlagen en achterliggende gegevens bevatten gedetailleerde informatie voor gemeenten, provincies, studiebureaus en andere partijen voor het ontwikkelen van warmtezoneringsplannen en warmtebeleidsplannen voor de verduurzaming van de warmtevraag. Hieronder de links naar Geopunt:

 

Uitleg over de warmtekaart

Het rapport Warmte-in-Vlaanderen-rapport-2020 beschrijft hoe de kaarten tot stand kwamen. Daarnaast is er ook een video van 53 minuten die in detail de warmtekaart toelicht. Deze video is interessant voor wie warmtezoneringsplannen of beleidsplannen voor duurzame verwarming wil ontwikkelen.

Meer informatie:

Webpagina warmtekaart op Energiesparen

Alle platformen van ODE