Warmtenet
Integratie van hernieuwbare energiebronnen met een lage temperatuur in energiedistributiesystemen: Richtsnoeren voor beleidsmakers

Integratie van hernieuwbare energiebronnen met een lage temperatuur in energiedistributiesystemen: Richtsnoeren voor beleidsmakers

29 maart 2021

Het terugdringen van de emissies van de verwarmings- en koelingssector is van cruciaal belang om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en de luchtverontreiniging terug te dringen. Systemen voor stadsverwarming en -koeling kunnen helpen bij het opvoeren van het gebruik van hernieuwbare energie, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen in de verwarmings- en koelingssector en het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden.

Stadsverwarmingssystemen zijn gebouwd om op hoge temperaturen te kunnen werken om te voldoen aan de eisen van slecht geïsoleerde gebouwen. In de meeste gevallen maakt dit het gebruik van fossiele brandstoffen noodzakelijk. Technologische innovatie, digitalisering en de huidige tendens naar energie-efficiëntere gebouwen kunnen echter een bredere toepassing van schone energietechnologieën - zoals geothermische warmte bij lage temperatuur, thermische zonne-energie, of energie uit waterlichamen of afvalwarmtebronnen bij lage temperatuur - in de nieuwe generatie stadsverwarmingssystemen mogelijk maken.

Lees meer

Alle platformen van ODE