Warmtenet
Integratie van hernieuwbare warmte- en koudebronnen en afvalwarmte in stadsverwarmings- en stadskoelingssystemen

Integratie van hernieuwbare warmte- en koudebronnen en afvalwarmte in stadsverwarmings- en stadskoelingssystemen

25 februari 2021

De studie onderzoek het ontwerp en de werking van DHC systemen die hoofdzakelijk gevoed worden door hernieuwbare energiebronnen en (overtollige) afvalwarmte- en koudebronnen op basis van een holistische casestudy-analyse van 8 efficiënte systemen voor stadsverwarming en -koeling (DHC) in verschillende EU-lidstaten (Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Litouwen en Spanje), met als doel de belangrijkste succesfactoren te identificeren die de integratie van deze bronnen mogelijk maken en de drijvende krachten en voorwaarden voor hun reproduceerbaarheid in andere steden en gemeenschappen.

Ten slotte worden enkele mogelijke beleidsrichtsnoeren voorgesteld om de integratie van lokale en koolstofarme energiebronnen via DHC te ondersteunen. Door de analyse van concrete operationele voorbeelden draagt de studie bij tot een grotere bewustwording van de rol en de kenmerken van efficiënte DHC-systemen, die krachtige hefbomen voor een verregaande decarbonisatie zijn en een evolutieve basis vormen voor evenwichtige energietransities.

Lees meer

Alle platformen van ODE