Warmtenet
Project “Warmtewende voor gemeenten”

Project “Warmtewende voor gemeenten”

29 januari 2021

ODE heeft samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vlaamse vereniging voor steden en gemeenten VVSG in oktober 2020 een project afgerond over lokaal warmtebeleid: “Warmtewende voor gemeenten: aan de slag met groene warmte”.

Met steun van de Provincie Vlaams-Brabant kregen drie geselecteerde gemeenten intensieve begeleiding bij het uitwerken van een lokale warmteplanning en een ambitieus groenewarmtebeleid. Studiebureau Kelvin Solutions zorgde voor inhoudelijke ondersteuning.

De rapporten van de gemeenten Asse, Dilbeek en de stad Tienen en de andere resultaten van het project staan op de website www.warmtewende.be

VVSG organiseerde een inspiratiedag voor lokale besturen uit Vlaams-Brabant en BBL heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een inspirerende visienota voor gemeenten gemaakt over hernieuwbare warmte.

Groene Warmte tool

Op de website van Ecobouwers heeft BBL (in het kader van dit project Warmtewende) een online Groene Warmte tool aangemaakt, een beslissingsboom voor (ver)bouwers. Via een beknopte vragenlijst selecteert de tool een overzicht van groene verwarmingstechnieken die waarschijnlijk geschikt zijn voor de woning. De uitslag is niet volledig, noch op maat, individueel advies inwinnen is dan ook aan te raden. Per techniek vind je ook een uitgebreide informatiefiche.

Provincie Vlaams-Brabant biedt quick scan warmtenet aan

Alle Vlaams-Brabantse gemeenten kunnen bij de provincie, in het kader van een langlopend raamcontract, een studie op maat aanvragen dat in de gemeente het warmteaanbod en de warmtevraag analyseert. Op basis van deze data stelt deze warmtenetscreening dan een eerste ontwerp van een mogelijk tracé van warmtenet voor.

Twee voorbeelden daarvan zijn de screenings in Aarschot en een deelgebied van Zaventem:

Eindrapport oriënterende screening warmtenet Aarschot
Rapport warmtenetscreening Zaventem-Zuid

Meer informatie is te vinden op deze webpagina van Provincie Vlaams-Brabant

Alle platformen van ODE