Warmtenet
VREG publiceert eerste Warmtenetrapport

VREG publiceert eerste Warmtenetrapport

26 juni 2020

Ongeveer een jaar nadat het Vlaams regelgevend kader voor warmtenetten van kracht werd, publiceerde de VREG een eerste rapport over 56 warmtenetten in Vlaanderen: waar liggen ze, welke categorieën zijn er, wie beheert ze.

De groeiende interesse voor de aanleg van warmtenetten in Vlaanderen maakte een duidelijk regelgevend kader noodzakelijk. Dat werd op 1 april 2019 van kracht. De nieuwe artikelen over warmtenetten in het Energiedecreet en het Energiebesluit gaven ook aan de VREG een aantal taken en bevoegdheden als regulator.

In haar eerste Warmtenetrapport geeft de VREG een overzicht van die taken en de activiteiten die daaruit het voorbije jaar zijn voortgekomen. Het rapport bevat een korte samenvatting van de voornaamste aspecten van de regelgeving rond warmtenetten. En het geeft ook een overzicht van de 56 aangemelde warmtenetten (een verplichting in de regelgeving): waar liggen ze, tot welke behoren ze en wie beheert ze. Her rapport geeft ook cijfers over de geleverde energie per categorie en analyseert de eerste sociale statistieken voor warmtenetten.

Een kleine helft van de 56 warmtenetten levert warmte aan hoofdzakelijk huishoudelijke klanten. De overige netten leveren warmte aan de industrie, de dienstensector of publieke gebouwen. In geleverde warmte ligt het zwaartepunt echter duidelijk op de niet-huishoudelijke afnemers. Uit de organisatiestructuur van de aangemelde warmtenetten blijkt ook dat in veel warmtenetten één en dezelfde partij het beheer en de levering van warmte uitvoert.

Op 15 juni organiseerde de VREG een webinar om dit Warmtenetrapport toe te lichten en vragen te beantwoorden. Een opname van dit webinar is te bekijken op de webpagina Overleg warmtenetten, inclusief de vraag- en antwoordronde.

Toelichting VREG-advies Europese Energie-efficiëntierichtlijn

Op dat zelfde webinar gaf de VREG ook een presentatie over haar advies van 2 juni over het omzetten van enkele artikelen uit de gewijzigde Europese richtlijn betreffende energie-efficiëntie. Dit advies richt zich vooral op de omzetting in Vlaamse regelgeving van de artikelen 9 t.e.m. 11bis van de Energieefficiëntierichtlijn. Het gaat daarin over voorwaarden voor de metingen van verwarming, koeling en warm water voor huishoudelijk gebruik.

Deze artikelen werden op Europees niveau gewijzigd in december 2018 en moeten uiterlijk tegen tegen 25 oktober in Vlaamse wetgeving ingevoegd worden.

Daarnaast buigt de VREG zich in dit advies ook over bestaande bepalingen voor warmtenetten en collectieve verwarming. Uit een stakeholderoverleg op 28 januari 2020 (waaraan ook Warmtenetwerk Vlaanderen deelnam) bleek immers dat voor sommige artikelen uit het Energiebesluit een verdere uitwerking of aanpassing nodig is.

Ten slotte bevat dit advies ook een voorstel voor de transparante en accurate berekening van het individuele verbruik en voor de verdeling van de kosten van het thermische of warmwaterverbruik.

Meer informatie in de volgende links en documenten:

Video webinar 15 juni (integrale opname)
Presentatie webinar (PDF)
Q&A-sessie (PDF)
Warmtenetrapport 
Advies omzetting Energie-efficiëntierichtlijn

Alle platformen van ODE