Warmtenet
Call groene warmte: 17 km warmtenetten

Call groene warmte: 17 km warmtenetten

25 mei 2020

In de eerste oproep voor de call groene warmte, restwarmte, warmtenetten en biomethaan van februari 2020 werden 36 projectvoorstellen ingediend - ongeveer een derde meer dan de vorige editie. De helft kreeg groen licht.

De projecten zorgen ervoor dat er in totaal zeventien kilometer extra warmtenet bijkomt, jaarlijks nog 39 GWh meer restwarmte een nuttige toepassing zal krijgen en op jaarbasis bijna 20 GWh meer groene warmte geproduceerd wordt.

De lijst van goedgekeurde projecten staat op de website van het Vlaams Energie-agentschap (Energiesparen)

Een korte analyse van de steunbedragen:

  • Er zijn minder projecten goedgekeurd dan ingediend (18 op 36);
  • Het voorziene budget van 13.250.000 euro is niet volledig toegekend, omdat een aantal projecten niet aan de steunvoorwaarden voldeden: het totale steunbedrag is 9.648.021 euro;
  • Het budget gaat voor 84% naar warmtenetten (8,1 miljoen euro steun); daarvan zullen er twee met biomassa werken (in Marke en Mol);
  • De overige 16% van het steunbudget is bestemd voor vier projecten van ondiepe geothermie (voor koude-warmte-opslag en boorgat-energie-opslag, 1 miljoen euro), twee biomassaketels, biomethaanproductie en een grote warmtepomp.

In het najaar volgt een nieuwe projectoproep voor de call groene warmte; de timing is nog niet bekend.

Alle platformen van ODE