Warmtenet
Lezen over de warmtetransitie: essays over aardgasvrije wijken

Lezen over de warmtetransitie: essays over aardgasvrije wijken

28 april 2020

Nederland is volop bezig met de strategie “van gas los”. In deze bundel met negen essays over aardgasvrije wijken geven professoren adviezen over de aanpak ervan.

Het Nederlandse”Programma Aardgasvrije Wijken” is sinds 2018 opgestart. Ruim 2000 mensen zijn al betrokken bij de ‘aardgasvrij community’ en dat aantal groeit elke dag.Deze bundel met negen essays over aardgasvrije wijken is één van de resultaten van deze samenwerking. Nederlandse hoogleraren uit vele vakgebieden inspireren en geven adviezen aan al die mensen die werken aan betere, mooiere en meer duurzame wijken.

Het Programma Aardgasvrije Wijken nodigt elke maand een wetenschapper uit om te reflecteren op de opgave van het programma: leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. De schrijvers leggen af en toe de vinger op de zere plek en geven tips voor een nog betere wijkaanpak, waarin de bewoner centraal staat.

Het gaat soms over de technische en financiële kanten van de energietransitie, maar veel vaker gaat het over de sociale impact. Dit is onlosmakelijk verbonden met het verduurzamen en aardgasvrij maken van miljoenen woningen.

De standpunten en adviezen in deze essays vertrekken weliswaar vanuit de specifieke Nederlandse context, maar bieden een ruimere kijk die ook voor de Vlaamse warmtetransitie inspiratie geeft. En het is meteen een oproep om ook Vlaamse adviezen uit diverse hoeken te bundelen. Wie bijt de spits af?

Lees hier de essays

Inhoud

  1. Prof. dr. Co Verdaas: Energie & gebiedsontwikkeling: een winnende combinatie
  2. Prof. dr. Maarten Hajer: Aardgasvrij avant-la-lettre - Leren van Malmö
  3. Prof. dr. ir. Anke van Hal: De derde succesfactor
  4. Prof. dr. Arwin van Buuren & Prof. dr. Jurian Edelenbos: Aardgasvrij in de participatiemaatschappij
  5. Prof. dr. Dirk Brounen: Energie in ons huishoudboekje
  6. Prof. dr. ir. Jan Rotmans: Een transitie aanpak voor Aardgasvrije Wijken
  7. Prof. dr. Andy van den Dobbelsteen: De positieve kansen van de aardgasvrije woonomgeving
  8. Prof. dr. Machiel Mulder: Vermindering van aardgasverbruik van woningen
  9. Prof. dr. Manon Ruijters: Vrij van aardgas,rijk aan leren

 

Alle platformen van ODE