Warmtenet
Primeur: industriële restwarmte voor nieuwe woonwijk

Primeur: industriële restwarmte voor nieuwe woonwijk

28 november 2019

In Mortsel en Edegem komt het eerste warmtenet dat woningen verwarmt met industriële restwarmte. Een belangrijke Vlaamse primeur.

De restwarmte van het bedrijf Agfa-Gevaert in Mortsel gaat binnenkort via een warmtenet naar een nieuw woonproject in de buurt. Het zal in Vlaanderen het eerste warmtenet worden dat industriële restwarmte uitkoppelt naar woningen. Andere bestaande warmtenetten in Vlaanderen hebben een huisvuilverbrandingsinstallatie als bron of leveren industriële restwarmte aan andere bedrijven.

Samenwerking tussen lokaal bestuur, bedrijf en burgercoöperaties

Deze Vlaamse primeur is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen lokale besturen, het provinciebestuur, een innovatief industrieel bedrijf, twee burgercoöperaties, een duurzame projectontwikkelaar en een ambitieus studiebureau.

De recent opgerichte bv Warmte Verzilverd, een samenwerking tussen energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower aangevuld met experten van Kelvin Solutions, plant de aanleg van een warmtenet waar burgers mede-eigenaar van kunnen worden. Warmtebron is de fabriek van Agfa-Gevaert. Het bedrijf in Mortsel zet al jaren in op energie-efficiëntie, maar toch is er nog veel potentieel om de ongebruikte restwarmte te benutten. Warmte Verzilverd zal die afvangen en via het warmtenet vervoeren naar de 350 nieuwbouwwoningen van de gemengde woonwijk die ontwikkelaar Revive in Edegem gaat bouwen op zo’n 500 meter van de site van Agfa-Gevaert.

Gezocht: coöperanten

Het project wordt hoofdzakelijk gefinancierd met burgerkapitaal via de twee energiecoöperaties. Ecopower en ZuidtrAnt-W willen de energievoorziening op een democratische manier verduurzamen door de burger zelf mede-eigenaar te maken. Binnenkort volgt dan ook een oproep naar zo veel mogelijk omwonenden, toekomstige warmteklanten, medewerkers van Afga-Gevaert en andere geïnteresseerden om coöperant te worden.

Warmte Verzilverd hoopt ook van de Minister van Energie Zuhal Demir steun te krijgen voor dit specifieke project en voor de ontwikkeling van warmtenetten in de toekomst.

Uitzicht op uitbreiding

Begin 2021 zouden de eerste leveringen van warmte starten. Voor de toekomst kijken de initiatiefnemers aan de leveringskant naar uitbreiding richting andere wijken en gemeenten en aan de voedingskant naar het gebruik van andere restwarmte en hernieuwbare warmtebronnen.

Warmte Verzilverd wil dit project ook inzetten als good practice om andere gemeenten, ontwikkelaars, burgers en bedrijven te inspireren zodat steeds meer warmtenetten worden aangelegd. Op termijn zou dit project zo een kraaltje moeten worden in een lange ketting in de zuidrand van Antwerpen van decentrale maar onderling verbonden warmtenetten die samen invulling geven aan de urgente nood om onze warmtevoorzieningen te verduurzamen.

Alle platformen van ODE