Warmtenet
15,9 miljoen investeringssteun voor Antwerps warmtenet Backbone Zuid

15,9 miljoen investeringssteun voor Antwerps warmtenet Backbone Zuid

31 augustus 2018

Minister van Energie, Financiën en Begroting Bart Tommelein kent voor 15,9 miljoen euro investeringssteun toe aan een groot transportnet voor warmte: Backbone Zuid. Het warmtenet zal op termijn restwarmte afkomstig van afvalverbrandingsoven ISVAG transporteren naar een woontoren in Antwerpen-Zuid. Minister Tommelein: "Het potentieel van restwarmte in Antwerpen is groot. Het is de ambitie om de volledige stad met restwarmte te verwarmen. Met deze steun helpt de Vlaamse overheid de ondergrondse warmtepuzzel te leggen."

Met de investeringssteun zal een warmtetracé worden aangelegd vanaf de afvalverbrandingsoven ISVAG in Wilrijk tot aan de nieuwe wijk op het Antwerpse Zuid. Ook enkele bedrijven in de buurt zullen hierop aansluiten. Het bestaande warmtenet op Nieuw Zuid wordt in eerste instantie gevoed met aardgas. Dankzij het warmtenet Backbone Zuid wordt in de toekomst overgeschakeld op restwarmte van ISVAG. De getransporteerde warmte zou circa 75 GWh per jaar bedragen. Veertig procent daarvan zal dienen voor de verwarming van woningen, zestig procent gaat naar bedrijven in de buurt. De totale investering bedraagt 40,8 miljoen euro.

Op termijn zou er een ondergrondse ‘ruggengraat’ door Antwerpen lopen waarop verschillende kleinere warmtenetten kunnen worden aangesloten. Antwerpen heeft een afvalverbrandingsoven in het noorden en het zuiden van de stad, die het ganse warmtenet zouden kunnen voeden.

Bron: Persbericht kabinet minister Tommelein

Alle platformen van ODE