Warmtenet
1e Belgisch-Deens Warmtecongres: Heat in the city

1e Belgisch-Deens Warmtecongres: Heat in the city

30 september 2019

Warmtenetten voor de energietransitie

De verwarming van gebouwen in België gebeurt grotendeels met fossiele brandstoffen. Het is een grote uitdaging om onze warmteproductie CO2-neutraal te maken. Naast individuele oplossingen zoals warmtepompen, houtpellets of thermische zonne-energie is er een groot potentieel beschikbaar van collectieve duurzame warmtebronnen. Warmtenetten zijn de enige manier om deze bronnen efficiënt en betrouwbaar in te schakelen.

Kansen in België

Recente Europese studies tonen aan dat België ongeveer 40% van de warmtevraag in gebouwen kan invullen met duurzame warmtenetten. In de centra van steden en gemeenten is een warmtenet de eerste optie voor het vergroenen van de warmtevoorziening. Dit vereist wel een ambitieus beleid op lange termijn en op alle beleidsniveaus: lokaal, regionaal en nationaal.

Inspiratie uit Denemarken

Denemarken heeft al een aandeel van 63% warmtenetten in de warmteleveringen en is op weg naar 100% duurzame verwarming. Wat kunnen we leren van dit Deense succesverhaal? Hoe kunnen we ook in België een duurzaam beleid uitwerken voor meer warmtenetten?

Bent u als politicus of beleidsmedewerker actief in een lokale of regionale overheid? Heeft u als architect of projectontwikkelaar interesse? Neem dan deel aan ons congres om een heldere kijk te krijgen op het potentieel voor warmtenetten in België.

Dit congres wordt georganiseerd door de twee hernieuwbare energiefederaties ODE (Warmtenetwerk Vlaanderen) en EDORA, in samenwerking met de Deense Handelsmissie en met de steun van DBDH (Danish Board for District Heating).

Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Op woensdag 11 december organiseert ISVAG in Antwerpen een aanvullende tweede workshop over warmtenetten.

Alle platformen van ODE

Zonne-energie Warmtenet Bio-energie Windenergie Warmtepomp