Warmtenet
WARMTENET OOSTENDE OFFICIEEL INGEHULDIGD

WARMTENET OOSTENDE OFFICIEEL INGEHULDIGD

29 april 2019

In Oostende is de eerste fase van het warmtenet officieel ingehuldigd. De restwarmte van afvalenergiecentrale van IVOO zorgt voor de verwarming van de gebouwen van enkele bedrijven. Daarvoor is een ondergrondse leiding van 4 kilometer gelegd.

Het gaat om de eerste fase van de werken die nu zijn afgerond. De geïsoleerde buizen met warm water lopen van het bedrijventerrein Plassendale naar de Konterdamkaai. Het is een project van de burgercoöperatie BeauVent.

UITBREIDING TOT 20 KILOMETER

Nu zijn al bedrijven aangesloten: aircoproducent Daikin en bouwbedrijf Van Huele. Tegen de zomer moeten ook AZ Damiaan en zo'n tiental andere bedrijven worden aangesloten. Zij kunnen de restwarmte van de verbrandingsoven gebruiken voor hun eigen verwarming, hun sanitair of productieproces. In het najaar start de tweede fase en wordt het warmtenet uitgebreid tot 20 kilometer. Bedoeling is dat het warmtenet dan tot in het centrum komt en bijvoorbeeld ook nieuwe woonprojecten worden aangesloten.

Met het project is een investering gemoeid van 8,5 miljoen euro. Beauvent nam 7 miljoen voor zijn rekening en IVOO anderhalf miljoen euro.

Bron: https://www.focus-wtv.be

Alle platformen van ODE