Warmtenet
 Eerste buis warmtenet Terbekehof Wilrijk

Eerste buis warmtenet Terbekehof Wilrijk

28 maart 2019

Bij de start van de heraanleg van het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk (Antwerpen) gingen ook de eerste buizen van het warmtenet de grond in.

Op 19 maart gaven de initiatiefnemers POM Antwerpen, water-link i.s.m. Aquafin, ISVAG, Stad Antwerpen en district Wilrijk het officiële startschot van de heraanleg van het bedrijventerrein Terbekehof.

Vlakbij de A12 in Wilrijk ligt het bedrijventerrein Terbekehof. De site is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar het rioleringsstelsel en het openbaar domein zijn sindsdien niet meer aangepast of vernieuwd. Het bedrijven-terrein heeft vandaag te kampen met wateroverlast bij hevige regenbuien en een lage beeldkwaliteit.

De verouderde bedrijvensite krijgt een complete make-over tot een duurzaam en aantrekkelijk bedrijven-terrein. Het renovatietraject pakt de wateroverlast grondig aan en voorziet ook de uitrol van een warmtenet. Dit zal bedrijven voorzien van duurzame warmte en een aanzienlijke positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit in de buurt.

De grondige heraanleg is een gezamenlijk project van POM Antwerpen, samen met de partners water-link i.s.m. Aquafin (riolering en waterbuffer), district Wilrijk en stad Antwerpen (beeldkwaliteit) en ISVAG (warmtenet). Als studiebureau werd Sweco Belgium aangesteld en de aannemer van de werken is BESIX.

De wateroverlast wordt aangepakt door de aanleg een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven.

Aanleg warmtenet

Terbekehof krijgt een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven die aansluiten op het warmtenet zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen: de vermeden emissies zullen een positieve impact hebben op CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

De combinatie van het rioleringsstelsel met grote gescheiden afvoerbuizen voor regenwater en vuilwater, het warmtenet (een dubbele leiding) en de reguliere nutsvoorzieningen maken dit tot een technisch uitermate complex project. Een bijkomende uitdaging is het verminderen van de hinder tijdens de werken.

In de heraanleg van het bedrijventerrein wordt 13,9 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 3,1 miljoen euro voor het warmtenet. Het project kan rekenen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, 11 miljoen euro) en het Vlaams Energie Agentschap (VEA, 180.000 euro).

De werken zullen duren tot het najaar van 2021.

Alle platformen van ODE