Warmtenet
Waals gewest: regulering warmtenetten

Waals gewest: regulering warmtenetten

21 december 2018

In het Waalse gewest heeft minister van Energie Crucke een voorontwerp van regulerend kader uitgewerkt voor warmtenetten, geïnspireerd op de Vlaamse regelgeving. De tekst werd in eerste lezing door de Waalse gewestregering goedgekeurd op 29 november.

Tot nu toe bestond er in het Waals gewest geen enkele wettelijke erkenning van warmtenetten. Er zijn wel al 46 werkende warmtenetten, meestal gevoed door biomassa (voornamelijk hout), met een totale sleuflengte van 69 km (90% van de netten korter dan 500 m) en jaarlijkse warmteleveringen van 190 GWh.

Om de lacunes in de regelgeving aan te vullen, presenteerde de Waalse minister voor energie Jean-Luc Crucke (MR) vorige donderdag 29 november een voorontwerp van decreet aan de Waalse regering over thermische energie en warmtenetten.

Het voorstel van decreet opent ook de deur voor een steunsysteem voor warmtenetten op basis van hernieuwbare energie. Andere aanvullingen zitten ook in de pijplijn, zoals een gewestelijke garantieregeling voor diepe geothermische boringen: analoog aan de Vlaamse regeling zou er een compensatiefonds komen om de risico’s van mislukte boringen te dekken.

“Niet zoals in Vlaanderen”

Minister Crucke verklaarde dat "het niet het doel is om van warmtenetten de prioriteit van ons energiebeleid te maken, zoals Vlaanderen lijkt te doen met de afweging om hiermee gasnetten te vervangen.” Het gaat erom alle opties mogelijk te maken voor decarbonisatie. Warmtenetten zijn zeker een belangrijke optie voor nieuwe verkavelingen, nieuwe industriezones of grondige renovaties. Maar ze zullen zich ontwikkelen parallel aan warmtepompen en pelletketels.

De Waalse regering heeft wel de “lichte regulering” overgenomen van het Vlaamse regulerend kader (zie tekst Motivatie via de link onderaan).

“L’objectif est de créer un cadre légal minimaliste afin de laisser un maximum de liberté aux porteurs de projet. L’intention n’est pas de réguler ces activités, mais bien de laisser le marché opérer.”

Op 30 november organiseerde de Waalse vereniging van steden en gemeenten UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie) samen met de industriefederatie TWEED overigens een ronde tafel over “un réseau de chaleur dans ma commune” in Gembloux.

WNVL heeft een steentje bijgedragen aan de nieuwe regelgeving door de teksten van de Vlaamse regelgeving (tweetalige versie) via onze collega’s van EDORA door te sturen naar het kabinet Crucke.

Teksten Waals decreet (eerste lezing, dus nog niet definitief goedgekeurd):

Voorontwerp decreet
Nota Waalse regering
Commentaar
Motivatie

Alle platformen van ODE