Warmtenet
Nieuw slim warmtenet op Thor Park in Genk

Nieuw slim warmtenet op Thor Park in Genk

22 december 2022

In het kader van het Smart Energy Link-project wordt op Thor Park een slim koude- en warmtenet ontwikkeld. Na een haalbaarheidsstudie van POM Limburg koppelt het project nu ook bestaande gebouwen op de site aan op het net. 

POM Limburg onderzocht in dit project de haalbaarheid van een slim koude- en warmtenet op Thor Park. Nu koppelt het project ook bestaande gebouwen op de site aan op het net. In 2023 gaat de tweede fase van start. Naast warmte wordt ook koude opgeslagen in de ondiepe ondergrond om gebouwen te verwarmen en te koelen.

Smart Energy Link

Het doel van het slimme vijfdegeneratie warmtenet CollecThor is om gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Het net zal zoveel mogelijk restwarmte en -koude uitwisselen en eventueel opslaan. De studie bevestigde de haalbaarheid, meer nog: op lange termijn leidt de aansluiting zelfs tot financiële winst en CO2– en energiebesparing.

Smart Energy Link sluit daarom de bestaande gebouwen Thor Central, IncubaThor, EnergyVille 1 en 2 aan op het net. Bedrijven op de site wisselen eerst op basis van vraag en aanbod warmte of koude met elkaar uit. Pas in een volgende fase zal de focus op de ontwikkeling van een opslagsysteem liggen.

Fase 2
Vandaag is de eerste fase van het project afgerond. Zo werd onder meer het geothermische systeem voor gebouw 1 van EnergyVille omgebouwd zodat warmte en koude in grondwaterlagen opgeslagen kan worden. Om in een volgende fase EnergyVille 1 te koppelen aan Collecthor werd ook hun verwarming- en ventilatiesysteem voorbereid. Maar ook IncubaThor zal een aansluiting krijgen op het net. Daarom werd naast een warmtepomp ook de nodige technologie en infrastructuur geplaatst. Tegen 2025 moet CollecThor operationeel zijn.

Bron: artikel POM Limburg

Alle platformen van ODE