Warmtenet
Gascrisis leidt tot heroverweging van energiebronnen voor warmtenetten

Gascrisis leidt tot heroverweging van energiebronnen voor warmtenetten

28 november 2022

De afgelopen jaren wilden energiebedrijven die grote warmtekrachtcentrales exploiteren, overschakelen van steenkool naar gas als opstap naar decarbonisatie. Nu hebben de stijgende gasprijzen de vraag doen rijzen hoe de emissies van deze energie- en warmteproducerende installaties kunnen worden verminderd.

In heel Europa wordt ongeveer 10% van de warmte geleverd door warmtenetsystemen, die warmte via ondergrondse waterleidingen door wijken of steden pompen.

Lees meer

Alle platformen van ODE