Warmtenet
Aanbesteding warmtenet Thor Park Genk

Aanbesteding warmtenet Thor Park Genk

09 augustus 2022

Voor Collecthor, het lage temperatuur thermische net op Thor Park, werd een aanbesteding uitgeschreven die de procedure volgt van ‘gepaste bekendmaking’.

Thermisch netwerk op lage temperatuur

Het Thor Park (locatie van EnergyVille) heeft de ambitie om samen met verschillende partners een 5-de generatie thermisch netwerk (werknaam CollecThor) te ontwikkelen. De bedoeling is om de gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen via ondiepe geothermie en tevens maximaal restwarmte en -koude onderling uit te wisselen.

De bestaande gebouwen (Thor Central, Incubathor, EnergyVille 1 en 2) en de nog op te richten gebouwen (in totaal 8 kavels) zullen aangesloten worden op dit netwerk. Het concept is uiterst modulair en laat toe om het systeem op langere termijn te laten groeien. Het netwerk zal daarnaast ook gebruikt worden als onderzoeksinfrastructuur om innovatieve technologieën verder te ontwikkelen en te demonstreren.

Afbakening van de aanbesteding

Via deze oproep (zie prospectus voor meer informatie) wordt een warmteleverancier gezocht die kan aansluiten op het warmtenet dat Fluvius op het Thor Park zal aanleggen, in het kader van de beheersoverdracht die stad Genk aan Fluvius heeft toegekend. Dit bovenliggende distributienetwerk maakt dus geen deel uit van deze opdracht.

De opdracht omvat de engineering , de bouw, aansturing en de uitbating van een laag temperatuur warmtenet als warmteleverancier, waarbij de deelfinanciering en dus ook het business model deel moet uitmaken van de opdracht.

Kandidatuurstelling

Per ondertekende brief aan Stad Genk via email aan project.budgetondersteuning@genk.be, uiterlijk vrijdag 2 september 2022 om 15u00.  Meer info over de procedure: in rubriek 5.3.1 van de prospectus.

Meer informatie

Aankondigingen op websites EnergyVille en Stad Genk

Alle platformen van ODE