Warmtenet
Nieuwe Europese studies over CO2-neutrale verwarmings- en koelingssector

Nieuwe Europese studies over CO2-neutrale verwarmings- en koelingssector

27 juni 2022

De Europese Commissie heeft vier studies gepubliceerd waarin verschillende aspecten van het decarboniseren van de verwarmings- en koelingssector in de EU onder de loep worden genomen. Ruwweg de helft van de energie die momenteel in Europa wordt verbruikt, wordt gebruikt voor verwarming en koeling, en het grootste deel daarvan is gebaseerd op fossiele brandstoffen. Een verschuiving in deze sector naar het gebruik van hernieuwbare energie kan dan ook een belangrijke bijdrage leveren tot het CO2-neutraal maken van het energiesysteem en het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 - en uiteindelijk haar doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

De EU pakt de CO2-reductie van verwarming en koeling al aan via verschillende rechtsinstrumenten, met name via de richtlijn hernieuwbare energie. De voortgang van het nationale en EU-beleid voor deze sector wordt echter vaak belemmerd door het gebrek aan degelijke gegevens en weinig kennis van de specifieke markt- en regelgevingskaders - allemaal elementen die nodig zijn om kosteneffectieve koolstofarme trajecten en maatregelen te ontwikkelen.

Lees meer

Alle platformen van ODE