Warmtenet
500.000 nieuwe aansluitingen in bestaande bouw in Nederland in 2030

500.000 nieuwe aansluitingen in bestaande bouw in Nederland in 2030

27 juni 2022

Het kabinet wil de uitrol van warmtenetten versnellen. Inzet: 500.000 nieuwe aansluitingen in de bestaande bouw in 2030. Ook komt er meer subsidie voor warmtetechnieken als geothermie en aquathermie. Dat staat in het Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving dat recent is gepresenteerd door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de verduurzamingsstrategie voor de gebouwde omgeving, maar de ontwikkeling ervan is niet eenvoudig en vergt veel tijd, constateert het ministerie. “Hierbij speelt mee dat een helder regulerend kader nog ontbreekt en dat door de hoge investeringskosten voor warmtenetten gecombineerd met financiële onzekerheden bij de exploitatie, en onzekerheid over de beschikbaarheid van hernieuwbare bronnen, er in veel gevallen nog sprake is van een onrendabele top.”

Lees meer

Alle platformen van ODE