Warmtenet
De Commissie roept op tot het gebruik van warmtenetten om de uitfasering van de invoer van Russisch gas te versnellen

De Commissie roept op tot het gebruik van warmtenetten om de uitfasering van de invoer van Russisch gas te versnellen

31 mei 2022

De Europese Commissie publiceerde de REPowerEU, waarin een gedetailleerd plan wordt uiteengezet om de invoer van Russisch gas in Europa vóór 2030 uit te faseren. In dit document wordt de cruciale rol van warmtenetten erkend en worden de lidstaten aangespoord warmtenetten te ontwikkelen en te moderniseren, zodat de vraag naar gas sneller kan worden uitgefaseerd, met name in dichtbevolkte gebieden en steden.

Het REPowerEU-pakket stelt ook een specifiek instrumentarium voor om investeringen in schone energie en lokale en duurzame verwarmingsoplossingen te versnellen. Dit omvat wetgevingsvoorstellen inzake vergunningen als onderdeel van de herziening van de RES-richtlijn, en de herziening van de herstel- en veerkrachtplannen op nationaal niveau, inclusief nieuwe financieringsenveloppes.

Lees meer

Alle platformen van ODE