Warmtenet
Lenteschoonmaak: Brussel koolstofvrij maken via warmtenetten

Lenteschoonmaak: Brussel koolstofvrij maken via warmtenetten

28 maart 2022

Warmtenetten in Brussel (de hoofdstad en het gewest) kan je momenteel op één hand tellen. Maar het potentieel voor collectieve duurzame warmte is vanzelfsprekend groot, zoals in elke dichtbebouwde grote stad. Om deze uitdaging aan te pakken, organiseerden Warmtenetwerk Vlaanderen samen met de Waalse zusterorganisaties EDORA en Cluster Tweed de studiedag “Heating & cooling cities & communities” op 21 maart.

In het auditorium van Brussel Leefmilieu kwamen 200 experts, vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en commerciële partners samen om kennis uit te wisselen over de rol van warmtenetten in het Brussels gewest. Stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen maken de uitstap uit fossiele brandstoffen en een grotere energieonafhankelijkheid meer dan ooit noodzakelijk. Aan deze twee doelstellingen kunnen warmtenetten en groene warmtebronnen een grote bijdrage leveren.

Twintig sprekers presenteerden inspirerende voorbeelden uit andere steden zoals Antwerpen, Charleroi en Gent of gaven heldere inzichten in groene warmtebronnen, ondiepe geothermie, biomassa en slimme warmtenetten. De Noordwijk van Brussel, tussen het kanaal en het Noordstation, is een veelbelovende zone voor nieuwe warmtenetten, zoals een VUB-studie aantoont.

Groot potentieel restwarmte

En meer naar het noorden ligt de Brusselse afvalverwerkingsinstallatie van Bruxelles-Energie in Nederoverheembeek, met een groot aanbod ongebruikte restwarmte. Een klein deel ervan gaat via een warmtenet naar winkelcentrum Docks, enkele KMO’s en het koninklijk paleis en serres van Laken, maar de directeur van de Brussel-Energie is actief op zoek naar meer warmteklanten voor toekomstige warmtenetten in naburige zones zoals Schaarbeek en… de Noordwijk.

Nieuwe regelgeving

Brussels Minister van Energie Alain Maron kwam persoonlijk de studiedag openen en daarna gaf zijn kabinetsmedewerker meer uitleg bij evolutie van de nieuwe gewestelijke regelgeving over warmtenetten. Sinds juni 2021 beschikt het hoofdstedelijk gewest over een ordonnantie die de ontwikkeling en het beheer van warmtenetten regelt. Met dit wettelijk regulerend kader kunnen nieuwe initiatieven aan slag om ook in Brussel warmtenetten uit te rollen, zowel op de schaal van hele wijken als in meer lokale micronetwerken, die een kleine groep van warmteklanten bedienen, mogelijk in de vorm van een lokale hernieuwbare energiegemeenschap. Voor een gefaseerde en kosteneffectieve uitrol van warmtenetten moet de planning ervan ook systematischer gekoppeld worden aan wijkrenovaties, grote wegenwerken en de aangekondigde massale renovatie van openbare gebouwen en sociale woningen. Dat kan de uitrol een stevige stimulans geven.

Kanaal-Z maakte deze reportage over de studiedag.

Alle platformen van ODE