Warmtenet
Lenteschoonmaak: Brussel koolstofvrij maken via warmtenetten

Lenteschoonmaak: Brussel koolstofvrij maken via warmtenetten

21 maart 2022

De gebouwverwarming in Brussel koolstofvrij maken door groene warmtebronnen lokaal te delen, dat was de eerste focus van de studiedag van maandag 21 maart. De duurzame energiefederaties EDORA, Warmtenetwerk Vlaanderen en Cluster TWEED brachten 200 experts, vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en commerciële partners samen over de rol van warmtenetten in het Brussels gewest.

De stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen hebben intussen de uitstap uit fossiele brandstoffen meer dan ooit noodzakelijk gemaakt om onze energieonafhankelijkheid te verbeteren. Gelukkig bieden warmtenetten en groene warmtebronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grote kans om deze twee doelstellingen tegelijk te halen, tegen aanzienlijke schaalvoordelen.

Brusselse regelgeving over warmtenetten

Verwarming van gebouwen vertegenwoordigt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 50% van het eindverbruik van energie en van de uitstoot van broeikasgassen. De CO2-uitstoot naar nul brengen voor verwarming en warmwaterproductie is dus een van de grootste uitdagingen voor de energietransitie in het komende decennium. Sinds afgelopen zomer beschikt het hoofdstedelijk gewest over een verordening die de ontwikkeling en het beheer van warmtenetten regelt. Met dit wettelijk regulerend kader kunnen nieuwe initatieven aan slag om ook in Brussel warmtenetten uit te rollen, zowel op de schaal van hele wijken als in meer lokale micronetwerken, die een kleine groep van warmteklanten bedienen, mogelijk in de vorm van een lokale hernieuwbare energiegemeenschap.

Grote opportuniteiten in Brussel

In een stad als Brussel, met zijn hoge dichtheid van gebouwen en warmtevraag, kunnen warmtenetten een interessante investering op middellange termijn opleveren. Om ervoor te zorgen dat een gefaseerde uitrol van warmtenetten zo kosteneffectief mogelijk verloopt, moet de planning ervan ook systematischer gekoppeld worden aan wijkrenovaties, grote wegenwerken en de aangekondigde massale investeringen voor de renovatie van openbare gebouwen en sociale woningen. Dat kan de uitrol een duwtje geven. Het Brusselse luik van het Nationaal Energie- en Klimaatplan, waarvan de ambities momenteel worden aangescherpt, heeft de uitfasering van stookolieketels bevestigd en mikt ook al op de geleidelijke afschaffing van aardgas vanaf 2030. Om op deze uitfasering te anticiperen is het belangrijk om geen kansen te missen voor het ontwikkelen van collectieve duurzame oplossingen voor verwarming, vooral als de klimaatdoelstellingen worden verhoogd.

Strategie en steun nodig

De nieuwe Brusselse regelgeving schept een duidelijk kader voor de invoering van warmtenetten. Het is nu aan de gewestregering om een strategie uit te werken. Dat kan door de toepassing van lokale groene warmtebronnen te ondersteunen (restwarmte, ondiepe geothermische energie, aquathermie, riothermie, bio-energie, biogas uit organisch afval, enz.) en warmtenetten te integreren in de planning van grote regionale projecten. Belangrijk daarbij is om lokale overheden, bedrijven en particulieren te stimuleren om nieuwe samenwerkingsvormen op te starten voor het realiseren van collectieve warmteoplossingen via warmtenetten, overal waar de dichtheid van de warmtevraag voldoende is om rendabele projecten te ontwikkelen.

Alle platformen van ODE