Warmtenet
Toekomstige rol van zonnewarmte in de Net Zero Roadmap van het IEA

Toekomstige rol van zonnewarmte in de Net Zero Roadmap van het IEA

29 november 2021

In mei daagde het Internationaal Energieagentschap beleidsmakers uit met een 224 pagina's tellend rapport getiteld Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector, met daarin 400 mijlpalen die regeringen moeten realiseren om de 1,5 °C-doelstelling te halen.

Terwijl voor zonnewarmte in gebouwen vrij vooruitstrevende doelstellingen zijn vastgesteld in het Net Zero by 2050-scenario, worden zonnewarmte voor warmtenetten en industriële zonnewarmte niet echt genoemd bij de mijlpalen. We hebben onze opmerkingen naar het auteursteam van het stappenplan gestuurd en hebben een duidelijker beeld gekregen van de toekomstige rol van zonnewarmtetechnologie in het Net Zero tegen 2050-scenario. We publiceren hier de antwoorden van Thibaut Abergel (energie analist) en Timothy Goodson (energie modelleur en analist), beiden verantwoordelijk voor de gebouwensector binnen het IEA auteursteam.

Lees meer

Alle platformen van ODE