Warmtenet
VREG stelt Warmtenetrapport 2021 voor

VREG stelt Warmtenetrapport 2021 voor

28 oktober 2021

Op 4 oktober presenteerde de VREG haar nieuwe Warmtenetrapport 2021, dat terugblikt op de evoluties sinds het vorige rapport in juni 2020.

De belangrijkste evoluties:

Sinds het eerste rapport van juni 2020 steeg het aantal aangemelde warmtenetten van 56 naar 76. De nieuwe warmtenetkaart toont alle warmtenetten in Vlaanderen;
De geleverde warmte nam toe met 23% naar 834 GWh;
Net als vorig jaar zijn het vooral niet-huishoudelijke gebruikers (bedrijven en publieke gebouwen) die de geleverde warmte hebben afgenomen;
De VREG analyseerde voor het eerst ook het contractaanbod en de warmteprijzen voor huishoudens, KMO’s en VME’s.

Activiteiten van de VREG in 2021

De taken van de VREG inzake warmtenetten omvatten informatie, advies, kennisopbouw en toezicht. De webpagina’s van de VREG over warmtenetten zijn nu opgesplitst tussen de twee doelgroepen “consumenten” en “energiesector”.

Het nieuwe warmtenetrapport is gebaseerd op een tweede marktbevraging van alle beheerders van warmtenetten, en dat is ook de bron voor de actuele statistieken over warmtenetten. Het blijft moeilijk om een zicht te krijgen op de doorlevering van warmte door VME’s en syndici.

Er kwamen geen noemenswaardige klachten van warmteklanten terecht bij de VREG, ook niet bij de Vlaamse en federale ombudsdiensten. Binnenkort biedt de VREG een model voor klachtenrapportering aan zodat warmteleveranciers eventuele klachten via een standaard formulier kunnen aanmelden.

Het denkwerk over een Technisch Reglement is opgestart. In de vragenronde van het webinar beloofde de VREG om hierbij de warmtenetsector tijdig te betrekken.

Marktbevraging en cijfers

Uit de bevraging van de beheerders van bestaande warmtenetten verwerkte de VREG nieuwe statistieken, die zowel in het Warmtenetrapport als op de website van de VREG staan.

  • Sinds de vorige inventaris van warmtenetten kwamen er 13 nieuwe warmtenetten, volgens de aanmeldingen, die per jaar 834 GWh warmte leveren aan eindafnemers.
  • De statistieken geven ook de diverse categorieën van afnemers weer; het valt op dat er slechts een zeer klein aandeel warmte via warmtenetten geleverd wordt aan residentiële eindklanten – terwijl daar juist het grootste toekomstpotentieel voor warmtenetten ligt. Het aantal eindafnemers verdubbelde in 2020 van 1990 tot 4105, slechts 271 daarvan waren huishoudens.
  • Warmtenetten die publieke gebouwen en industrie bedienen, nemen bijna 4/5 (78%) van de warmteleveringen voor hun rekening, vooral ziekenhuizen zijn grote afnemers.
  • Nieuw in dit warmtenetrapport is de analyse van warmteprijzen, op basis van de bevraging van de warmtenetbeheerders. De VREG vroeg de verschillende kostencomponenten op: vaste kost, variabele kost, totale jaarlijkse kost en aansluitingskost (hierover kwam slechts beperkte informatie binnen). De analyse toont een grote spreiding in functie van de diversiteit van warmtenetten en contracten.
  • Op basis van de ingestuurde cijfers probeerde de VREG ook een vergelijking te maken met de aardgasprijzen, via de V-test voor aardgas van november 2019. Hierbij waarschuwt de VREG zelf voor overhaaste conclusies, wegens de beperkte kennis en de vele aannames voor bv.. het equivalente theoretische aardgasverbruik.

 

Interactief dashboard en warmtenetkaart

Nieuw op de VREG-website zijn de interactieve “dashboards” met grafieken en tabellen over warmtenetten. Een nieuwe “warmtenetkaart” geeft de locatie en specifieke cijfers over alle Vlaamse warmtenetten.

Link naar het rapport: Warmtenetrapport (RAPP-2021-20)

Alle platformen van ODE