Warmtenet
Stad maakt stappenplan voor verdere uitrol warmtenetten tegen 2030

Stad maakt stappenplan voor verdere uitrol warmtenetten tegen 2030

28 oktober 2021

Stad Antwerpen wil op termijn alle gebouwen op haar grondgebied fossielvrij verwarmen. Warmtenetten zijn daarin een sleutelelement. Om die efficiënt uit te rollen, ontwerpt de stad nu een ‘Roadmap warmtenet 2030’. Daarin vertaalt ze haar strategie in concrete stappen om tegen 2030 voldoende gebouwen aan te sluiten en de vooropgestelde CO₂ -reductie te halen. In het voorjaar van 2022, na gesprekken met alle betrokken partners, wil de stad de definitieve Roadmap goedkeuren.
 
De eerste belangrijke stappen om warmtenetten mogelijk te maken in Antwerpen zijn reeds gezet. Een uitgetekende warmtezoneringskaart toont aan dat een warmtenet, gevoed met restwarmte uit de industrie, in meerdere wijken in de stad de meest goedkope en aangewezen optie is om gebouwen fossielvrij te verwarmen. Uit die kaart vloeide een plan van aanpak voort met 9 pilootzones waarin warmtenetten als voorkeursoptie worden uitgewerkt. Dit plan, dat op 18 mei 2020 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, legt ook de rollen vast van de verschillende partners (zoals Fluvius en het Havenbedrijf) in het ontwikkelen ervan.

Lees meer

 

Alle platformen van ODE