Warmtenet
Nieuw Platform Energiemakelaar stimuleert uitwisseling (rest)warmte en (rest)energie

Nieuw Platform Energiemakelaar stimuleert uitwisseling (rest)warmte en (rest)energie

29 september 2021

Op de Dag van de Energiemakelaar in de historische abdij van Middelburg keken ruim honderd Vlaamse en Nederlandse deelnemers naar de toekomst: hoe kunnen we de warmtetransitie versnellen door de expertise van de energiemakelaar, die de verbinding legt tussen tussen(rest)warmte en afnemers.

Dagvoorzitter Martine Verweij, directeur bij Topsector Energie, slaagde erin om de de vragen en ideeën van de deelnemers een plaats te geven in zeven gespreksgroepen, over o.a. de rol van lokale overheden, juridische aandachtspunten enz. Staalfabrikant Arcelor Mittal Gent ging in gesprek met de Oost-Vlaamse energiemakelaar en de gemeente Zelzate over hun samenwerking voor het uitrollen van een warmtenet richting Zelzate. En afsluiten deed hoogleraar en ex-minister Jacqueline Cramer met een inspirerende oproep om te werken aan een energiesysteemverandering door het sturen van lokale “netwerken” van alle nodige partners uit bedrijven, lokale besturen, burgers en bouwers. Samen van onderuit lokale duurzame energie-uitwisseling organiseren kan de energietransitie versnellen.

Wat doet een Energiemakelaar?

Een energiemakelaar initieert de uitwisseling van onbenutte (energie-)reststromen door partijen als bedrijven, overheden en gebouwenbeheerders te verbinden. Ook begeleidt de makelaar hen bij de uitwerking van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord business model.

Frank de Bruijn, in opdracht van Stichting MOED als energiemakelaar en coach actief binnen DOEN, licht toe waarom energie-uitwisseling zo belangrijk is: “Van ons totale energieverbruik gaat 60% naar warmte, zowel voor de industrie als voor de verwarming van woningen. Daarvoor gebruiken we nu bijna uitsluitend fossiele brandstoffen. Voor de transitie naar koolstofarme energievoorziening is verduurzaming van warmte essentieel. Daarvoor moeten we alles uit de kast halen, ook de restwarmte die nu de lucht in gaat. Om een idee te geven: de restwarmte die onbenut de lucht ingaat is evenveel als het gasverbruik van alle Nederlandse huishoudens gezamenlijk, ongeveer 15 miljard m3 per jaar! Er is dus al zo ontzettend veel energie”.

Energiemakelaars kunnen met hun doelgerichte aanpak echt een grote turbo zetten op de energietransitie. De grote uitdaging is om aanbieders en verbruikers van warmte met elkaar in contact te brengen. Daarbij ontbreekt dikwijls nog een stap vooraf: bedrijven bewust maken van het potentieel van beschikbare (rest)warmte die ze kunnen uitkoppelen naar verbruikers.

Het nieuwe Platform Energiemakelaar

Voortbouwend op de resultaten van het Interreg-project DOEN dat eind september afloopt, gaan diverse partijen in Zuid-Nederland en Vlaanderen een community van onafhankelijke energiemakelaars vormen voor het delen van kennis en ervaringen.

Het Platform Energiemakelaar wil deze nieuwe aanpak verder uitwerken op basis van de succesvolle cases die het project in Vlaanderen en Nederland heeft laten zien. Daarvoor zullen de ervaren energiemakelaars opleidingen organiseren met een eigen methode die is ontwikkeld tijdens het Interreg project DOEN, en persoonlijke begeleiding bieden.

Naast technisch inhoudelijke aspecten worden de opleiding ook soft skills meegenomen. De community zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststromen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw worden benut. De Energiemakelaar richt zich in eerste instantie  op energiereststromen (warmte en koude), maar ook andere reststromen zoals water, materialen kunnen worden meegenomen. De energiemakelaars zijn hiervoor speciaal opgeleid en zetten zich in voor cases en kennis- en methodiekdeling. Zij slaan bruggen tussen ‘eilanden’ van stakeholders met individuele belangen, om zo tot nieuwe structurele vormen van samenwerking te komen. De energiemakelaars opereren op regionale schaal.

INTERREG-project DOEN

Het eerste project om het concept Energiemakelaar in de praktijk vorm te geven eindigt op 30 september 2021. Het project Interreg DOEN ontwikkelde methoden en tools die bewezen succesvol zijn. De projectpartners zijn met de schoenen in de modder aan de slag gegaan bij gemeenten en bedrijventerreinen met nieuwe cases voor warmtenetten met industriële restwarmte. Deze video laat twee succesvol gerealiseerde projecten zien, één in Nederland en één in Vlaanderen, andere projecten zijn volop in ontwikkeling.

Doe je ook mee?

Ben jij actief betrokken bij de realisatie van samenwerkingen op het gebied van energie, op industriële schaal, of tussen industrie en gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door de realisatie van een (rest)warmtenet? Wil jouw organisatie zelf ook als energiemakelaar aan de slag? Neem dan contact op met Platform Energiemakelaar via de contactpersonen op deze webpagina.

Meer informatie:

Website: https://www.energie-makelaar.net/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=AzR7IZ7SiLk

De partners in Platform Energiemakelaar zijn BOM, Condugo, Stad Gent, Kelvin Solutions, ODE (Warmtenetwerk Vlaanderen), POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Zeeland en Stichting MOED. Het project is een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Alle platformen van ODE