Warmtenet
Uitbreiding stadsverwarmingsnet essentieel om klimaatdoelstellingen te halen

Uitbreiding stadsverwarmingsnet essentieel om klimaatdoelstellingen te halen

29 april 2021

Klimaatdoelstellingen in de verwarmings- en bouwsector kunnen alleen worden bereikt door uitbreiding en renovatie van stadsverwarmingsnetten, aldus het Duitse Bundesverband der Energie- und Wasserindustrie (BDEW) in een nieuw rapport. Het belang van groene stadsverwarming voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in stedelijke gebieden zal tot 2050 sterk toenemen, aldus het rapport, dat in opdracht van het BDEW is uitgevoerd door het Hamburg Institut (HI) en het Research Center for Energy Economics (FfE) in München.

Het HI en het FfE richtten zich op de transformatie van de stadsverwarmingsvoorzieningsstructuur door de integratie van groene warmte, de verlaging van de netwerktemperaturen en de integratie van warmteopslag. Meer bepaald werd vastgesteld dat de klimaatdoelstellingen in de verwarmings- en bouwsector alleen kunnen worden bereikt door de uitbreiding en omvorming van stadsverwarmingsnetten via een verhoging van het aandeel van groene warmte uit grote warmtepompen, afvalwarmte, power-to-heat (PtH), thermische zonne-energie en geothermische energie.

Lees meer

Alle platformen van ODE